Aleksander Milde

advokatfullmektig

Aleksander jobber med internasjonale arbeidsforhold, og særlig med skatteplikt for utenlandske selskaper og personbeskatning.

Aleksander har spesialfag i selskapsrett, personbeskatning og bedriftsbeskatning. Han skrev masteroppgave med tittelen «vergens adgang til å gi gaver og arveforskudd på vegne av personer satt under vergemål». Han begynte i Magnus Legal i 2018.

Under studietiden jobbet Aleksander som frivillig i Gatejuristen. Siden 2017 har han vært medlem av nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak.