Pengekrav

Et pengekrav kan oppstå på forskjellig grunnlag, for eksempel i forbindelse med låneavtaler, kjøpsavtaler, leieavtaler eller andre løpende avtaler. Pengekrav kan også oppstå uten avtale for eksempel hvor erstatning gjøres gjeldende.

Innsigelser mot kravet?

Behovet for advokattjenester melder seg oftest når det har kommet innsigelser mot kravet, hvor vi tar en rask vurdering av kravet og innsigelsene og anbefaler hvordan saken bør behandles videre.

Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring for domstolene og har bistått ved pengekrav innenfor blant annet entreprise, håndverkertjeneste- og bustadoppføringsloven, alminnelig kjøpsrettslovgivning så vel som alminnelig kontraktpraksis, selskapsrettslige krav og erstatningsrettslige krav.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Kontakt med skyldner om mulige betalingsløsninger før rettslige skritt.
  • Søksmålsvarsel
  • Bistand som prosessfullmektig ved domstolene, herunder utarbeidelse av forliksklage/stevning, møte i forliksråd og tingrett, rettsmekling og ved vurdering av anke
  • Innkreving av tilkjent beløp og sakskostnader

 Magnus Legal har et løpende samarbeid med inkassokonsulentene i Visma Financial Solutions AS , og bistår gjennom dette kreditorer med inndrivelse av pengekrav.

Spør våre advokater om pengekrav.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.