Leverandør til offentlig sektor

Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert og detaljert, noe som byr på utfordringer for leverandørmarkedet. Våre advokater har praktisk erfaring fra både offentlig og privat sektor. Vi gir deg konkrete råd, og hjelper deg med den delen av anbudsprosessen du ønsker bistand til.

Bli med i konkurransen

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde nesten 480 milliarder kroner i 2015 (ifølge SSB). Anskaffelsene gjelder alt i fra innkjøp innenfor store byggeprosjekter, kjøp av konsulenttjenester, spesialisert utstyr til helsevesenet, tjenestebiler – og et utall andre varer og tjenester.

Vi opplever ofte at leverandører blir avvist pga feil i tilbudet som leveres. Lar du en av våre spesialister bruke noen timer på å gjennomgå tilbudet og sjekke at det svarer på det offentlig oppdragsgiver ber om, kan du sikre deg at ditt tilbud blir tatt med i betraktningen når kontrakt skal tildeles.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Markedsovervåkning og posisjonering – finn frem til potensielle kunder og konkurranser
  • Utforming av et best mulig tilbud
  • Forhandlinger med offentlige oppdragsgivere
  • Kreve innsyn
  • Klage på kontraktstildeling
  • Begjære utsatt tidspunkt for kontraktsinngåelse (midlertidig forføyning)
  • Utforming av klager til KOFA
  • Rettslige prosesser og krav om erstatning

Spør våre advokater om tilbud til det offentlige.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.