Visma Advokater har byttet navn til Magnus Legal etter at Visma solgte BPO-divisjonen i 2016.

In 2017 Visma Advokater changed name to Magnus Legal, as a result of the sale of the BPO Division from Visma in 2016.

kontrakter_advokat

Kontrakter

Å inngå kontrakter er en vesentlig del av det å drive et selskap. Bedriftene blir større, innkjøpsrutinene mer profesjonalisert og de personlige relasjonene har ofte ikke like stor betydning som tidligere. Gjennomtenkte skriftlige kontrakter blir derfor viktigere enn vi har vært vant til. 

Gode skriftlige kontrakter reduserer fremtidig risiko

Kontrakter inngås på alle nivåer - mellom næringsdrivende, innad i bedrifter, og mellom bedrifter og privatpersoner. Gjennomtenkte skriftlige kontrakter klargjør partenes forpliktelser og bidrar til å unngå at tvil og usikkerhet utvikler seg til konflikter og tvistesaker.

Vil du ha med en profesjonell part på laget ved forhandlinger og ved utforming av dine kontrakter? Vi hjelper deg gjerne med å ivareta dine interesser.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Rådgivning i de innledende fasene av avtaleinngåelse, herunder anbudsprosesser
  • Kontraktsutforming
  • Kontraktsforhandlinger
  • Kontraktsrevisjon og etterfølgende endringer
  • Rådgivning knyttet til oppfølging av kontrakt, herunder kontraktsledelse
  • Avvikling av kontrakt, herunder mislighold, heving og førtidig uttreden av avtaleforhold

Når du trenger hjelp er det viktig at vi forstår din virksomhet og gir deg egnete råd som er lette å anvende i praksis. Vi har praktisk erfaring og er opptatt av å beskytte dine interesser og sikre din økonomi.

Spør våre advokater om kontrakter og avtaler.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å sende deg invitasjoner til kurs, seminarer og andre arrangementer i tillegg til nyhetsbrev og annen markedsføring i henhold til vår erklæring om personvern og cookies.