Konkurs, insolvens og restrukturering

Vi hjelper selskap som har økonomiske problemer med en rekke problemstillinger.

Kompliserte problemstillinger

Et selskap som har økonomiske problemer står overfor en rekke kompliserte problemstillinger. Vi kan hjelpe deg med alle spørsmål relatert til insolvens, restrukturering og konkurs. Vi har betydelig erfaring med å håndtere de utfordringer selskapet, ledelsen, styret, eiere og kreditorer møter.

Våre advokater påtar seg løpende bostyreroppdrag for skifterettene, og vår erfaring som bostyrere gjør at vi ser realistiske handlingsalternativer.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Selskapsgjennomgang og situasjons- og handlingsanalyse relatert til virksomheten
  • Vurdering av lånetransaksjoner, sikkerhetstillelser og panterettslige spørsmål
  • Bistand i forbindelse med gjeldsforhandlinger.
  • Sikring av kreditorinteresser, herunder tvangsfullbyrdelse, sikring og forføyning
  • Ansvarssaker, herunder styreansvar, revisoransvar og daglig leders ansvar.
  • Granskningsledelse
  • Oppbud eller konkursbegjæring
  • Håndtering av krav og mellomværende med konkursbo, herunder også omstøtelsessaker

Advokatene i Magnus Legal samarbeider tett med regnskapsførere og rådgivere i Azets (tidl. Visma Services). Dette sikrer en bred kompetanse og rådgivning som er basert på erfaring og praktisk innsikt.

Spør våre advokater om råd.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.