Utleie

Hvilke rettigheter og plikter har partene i et leieforhold? Det er forskjell på å leie ut til næring og til bolig. I Magnus Legal har vi god innsikt i reglene om utleie av både næringslokaler og bolig. Vi bistår med å utforme leieavtalen slik at du unngår senere konflikt.

Gode utleieavtaler

Som utleier gjelder det å ha oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har. Det kan være forholdsvis store kapitalkostnader knyttet til et bygg eller lokale. Det er derfor viktig at du har gode leieavtaler som sikrer stabil leieinntekt, avgrenset vedlikeholdsansvar og sanksjoner dersom leietaker misligholder avtalen.   

 

Merverdiavgift ved utleie

Det er viktig å huske på gode merverdiavgiftsklausuler som er tilpasset det konkrete leieforholdet. De fleste standardkontrakter har i dag slike klausuler, men man må alltid vurdere å tilpasse disse til realitetene.

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Utleier kan imidlertid sikre seg fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til utleien dersom han leier ut til avgiftspliktige næringsdrivende og registrerer seg frivillig i Merverdiavgiftsregisteret. Husk at utleier da må beregne utgående merverdiavgift på husleien.

Hva trenger du hjelp med?

 • Utleie/leie av næringslokaler
 • Utforming av tilpassede leieavtaler
 • Tvist om vedlikehold av lokaler
 • Inndriving av utestående husleie
 • Opphør av leieforhold
  • Oppsigelse
  • Heving
  • Tilbakelevering
  • Reklamasjoner
 • Merverdiavgift ved utleie
 • Forhandlinger og tvistesaker
 • Utleie av bolig
  • Utforme leieavtaler
  • Håndtering av reklamasjoner
  • Inndriving av utestående husleie
  • Oppsigelse og heving
  • Tilbakelevering
  • Krav om utbetaling av depositum
  • Tvistesaker, herunder Husleietvistutvalget

Spør våre eiendomsadvokater om utleie.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.