God planlegging, ingen overraskelser

Skatt og avgift for fast eiendom

Du som jobber med fast eiendom må forholde deg til både skatte- og avgiftsregelverket. Kunnskap om skatt og merverdiavgift for fast eiendom er viktig for en korrekt og effektiv forvaltning av eiendommene.

Reglene kan ha stor innvirkning på investeringene som gjøres. Vår erfaring er at god planlegging ofte viser seg å være en avgjørende suksessfaktor. Vi anbefaler derfor at du har fokus på både skatt og avgift allerede i starten av eiendomsprosjektet. Da unngår du overraskelser underveis og kan ferdigstille prosjektet til rett tid og riktig pris.

 

Hva vil du ha hjelp med?

 • Frivillig registrering for utleie av bygg
 • Justeringsregler
 • Salg av eiendom eller eiendomsselskap
  • Avklaring av de juridiske og økonomiske konsekvenser ved salg av aksjer kontra innmatsalg i eiendomsselskaper, særlig med sikte på skatt, mva, pant, dokumentavgift og aksjelovgivningen.
  • Gjennomføring av nødvendige omstruktureringer
  • Utarbeidelse av nødvendig avtaleverk
  • Gjennomføring av det økonomiske oppgjøret, herunder dialog med finansielle aktører
 • Oppussing eller påkostning av næringslokaler
 • Eiendomsskatt
 • Merverdiavgift ved leietakers konkurs
 • Formuesskatt
 • Struktur på eiendomsporteføljen
  • Avklaring på hvordan eiendomsporteføljen skal struktureres for å få en optimal tilpasning til skatt- og avgiftsreglene samt til aksjelovgivning og pantelov
  • Avklare økonomiske risikoforhold ved drift
  • Avklare salgsrelaterte forhold, gjennomføring av juridisk vendor-due dilligence
  • Gjennomføring av nødvendig omstrukturering
 • Merverdiavgift i utbyggingsprosjekter
  • Avklare modell for utbygger ved utbygging av infrastruktur ved utbygging av areal for næring, bolig og fritidsbebyggelse
  • Bistand ifm reguleringsplan
  • Bistand ifm utarbeidelse av utbyggingsavtaler iht plan- og bygningsloven
  • Avklaring av mva-fradrag, anleggsbidragsmodell og justeringsmodell

Vi setter oss inn i ditt prosjekt, ser helheten og finner de beste løsningene som bidrar til at du sparer både tid og penger. Vi kjenner regelverket og er oppdatert på de stadige endringene. Med Magnus Legal som rådgiver, kan du være trygg på at du unngår de mange fallgruvene som finnes i det komplekse regelverket for fast eiendom.

Spør våre eiendomsadvokater om skatt og avgift. 

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.