Eiendomstransaksjoner

Ved kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper er det mange grep du kan ta som kan gjøre transaksjonen tryggere og mer lønnsom for deg. La oss se på det sammen med deg.

Står du foran en eiendomstransaksjon?

Da anbefaler vi at du stanser opp litt, og vurderer om strukturen er optimal i forhold til transaksjonen som skal gjennomføres. Med korrekt organisering kan man spare skatt og avgifter. Videre kan det være behov for å skille ut eiendom eller virksomhet fra selskapet som skal overdras, dersom partene ikke ønsker at dette skal følge med.

Ta kontakt med oss for råd om optimal organisering av dine selskaper!

Vi bistår deg gjennom omorganiseringen, både med de selskaps- og skatterettslige problemstillingene, så vel som kontraktsforholdene som må hensyntas underveis. Vi ivaretar også arbeidsrettslige aspekter ved en omorganisering, og kan bidra med alle praktiske forhold frem til den nye strukturen er på plass.

Hva trenger du hjelp med?

  • Kontraktsforhandlinger
  • Kontraktsutforming
  • Valg av struktur
  • Skatt og avgiftsspørsmål
  • Juridisk due diligence
  • Utarbeide dokumentasjon
  • Forwardkontrakter

Spør våre eiendomsadvokater om råd.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.