Juridisk due diligence ved eiendomstransaksjoner

Ved en selskapsgjennomgang, også kjent som en "due diligence", samles det inn informasjon om et selskap, som så analyseres. Dette skjer gjerne i forkant av oppkjøp, fusjoner eller andre strategiske endringer.

Formål

Formålet er å avdekke eventuelle skjulte verdireduserende faktorer og begrense risikoen for negative overraskelser etter at virksomheten er overdratt. Resultatet av en due diligence utgjør dermed et viktig grunnlag i forhandlingene mellom kjøper og selger.

Forberedelser

I forkant av en transaksjon er det viktig å forberede seg godt og ha et bevisst forhold til hva man ønsker å få ut av transaksjonen. Man må søke å avdekke risikofaktorer ved selskapet eller dets eiendommer, som gir grunnlag for endringer i kjøpesum, krav om utbedringer eller at man velger å avstå fra handelen. Funn som blir avdekket eller burde blitt avdekket ved en due diligence, vil sjelden danne grunnlag for et mangelskrav mot selger etter overdragelsen.

Hva kan vi hjelpe til med?

  • Vi kan gjennomføre juridisk due diligence hvor vi ser på selskapsrettslige, skatt-/ avgiftsrettslige, kontraktsrettslige og arbeidsrettslige forhold i den aktuelle virksomheten. Vi kobler på rådgivere i Azets for finansiell (og teknisk) due diligence.
  • Fremgangsmåte:
    • Innsamling av relevant informasjon og dokumentasjon i datarom
    • Gjennomgang og analyse av dette, for å avdekke evt risikoer og verdireduserende faktorer for kjøper
    • Oppsummeres i en oversiktlig rapport med linker direkte inn i relevant dokumentasjon
  • Resultat: våre rapporter vil gi kjøper et godt innblikk i den aktuelle virksomheten/ selskapet, og danne et godt utgangspunkt for videre forhandlinger med selger om kjøpesum.

Magnus Legal kan bistå både med forberedelser og gjennomføring av due diligence i eiendomstransaksjoner. Vi har advokater med tung erfaring innen slike transaksjoner og som vet hva man bør være oppmerksom på underveis i prosessen.

Spør våre advokater om due diligence-prosesser.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.