Fast eiendom

Målet er verdiskapning for deg som arbeider med fast eiendom.

Magnus Legal har satt sammen et team av advokater med spesialkompetanse innenfor fast eiendom. I samarbeid med Azets har vi nå et komplett tilbud til deg i eiendomsbransjen. Klikk på link under for å lese mer om de forskjellige områdene vi arbeider med og se hvordan vi kan bidra til at du når dine mål.

Skatt og avgift

Du som jobber med fast eiendom må forholde deg til både skatte- og avgiftsregelverket.

Eiendomstransaksjoner

Ved kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper er det mange grep du kan ta som kan gjøre transaksjonen tryggere og mer lønnsom for deg.

Due Diligence

Magnus Legal kan bistå både med forberedelser og gjennomføring av due diligence i eiendomstransaksjoner.

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler benyttes både i privat og offentlig regi og kan inngås mellom en utbygger og kommunen, eller mellom en utbygger og grunneier.

Entreprise - bygg og anlegg

Entrepriser er avtaler mellom en byggherre og en entreprenør i et bygge- eller anleggsoppdrag.

Utleie

Hvilke rettigheter og plikter har partene i et leieforhold? Det er forskjell på å leie ut til næring og til bolig.

Eiendomsoppgjør

Våre advokater sikrer et riktig eiendomsoppgjør.

Eiendomsforvaltning

Foruten regnskapsføring administrerer vi alt rundt kontrakter, oppfølging av felleskostnader samt utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter.

 

EiendomsForum

EiendomsForum arrangeres av Magnus Legal i samarbeid med Azets og er en arena hvor du kan knytte kontakter innen din bransje, få siste nytt om regelverket som regulerer fast eiendom og ny innsikt fra andre aktører i eiendomsbransjen. Forumet holdes flere ganger i året i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansnd.

 

Magnus Legal jobber tett med Azets, og vårt team på fast eiendom inkluderer ikke bare advokater, men også økonomiske rådgivere og spesialister på eiendomsforvaltning. Vi er opptatt av å gi deg praktiske råd som er tilpasset akkurat din virksomhet.

Spør våre advokater om fast eiendom.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.