Synnøve Sørdal

Lawyer | Partner | Office Manager

Synnøve er godt erfaren innen generell forretningsrett, og spesialiserer seg på merverdiavgift. Hun betjener både mindre og større selskaper i ulike merverdiavgiftsrelaterte spørsmål, det vil si bistand i eiendomsprosjekter, bistand til utenlandske selskaper som driver nærings-Norge og diskusjoner med skattemyndighetene.

Synnøve startet sin karriere i Magnus Legal i 2008. Før det jobbet hun tre år med moms og skatt hos de norske skattemyndighetene.