Torbjørn Wiken

advokat

Torbjørn sitt spesialfelt er skatt, hvor han blant annet jobber med klagesaker, skatteprosess og omstruktureringer. I tillegg arbeider han med annen generell forretningsjus, med hovedvekt på selskapsrett og pengekrav. 

Torbjørn kom til Magnus Legal i 2015, etter to år i Skatt Midt-Norge, hvor han jobbet med fastsetting og kontroll av samvirkeforetak.

Han holder jevnlig foredrag for næringslivet, regnskapsførere og revisorer. I tillegg er han fast foreleser for NKI og sensor ved Universitetet i Agder og NORD Universitet.

Torbjørn er medlem av Advokatforeningens lovutvalg i skatterett.

Språk: Norsk og engelsk

Blogger Torbjørn har skrevet