Ole Kvelstad

advokat

Ole arbeider som rådgiver for næringslivsklienter både nasjonalt og internasjonalt, særlig i forbindelse med representasjon ved prosesser for domstolene og voldgift, forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, og selskapsrettslige spørsmål.

Ole har omfattende erfaring fra saker som omhandler styreansvar. Han holder også kurs og foredrag om dette temaet over hele landet.

Ole har arbeidet som forretningsadvokat siden 1999, sist som partner og advokat i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch i Bergen. Før det arbeidet han som politiinspektør i påtalemyndigheten i Bergen, advokat i Schjødt og i Tryg Forsikring. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen.

Språk: Norsk og engelsk

Blogger Ole har skrevet