Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

May-Liz Rasmussen

spesialrådgiver

May-Liz arbeider hovedsakelig med internasjonale arbeidsforhold, og særlig med skatteplikt for utenlandske selskaper og personbeskatning.

Hun bistår både norske og utenlandske klienter med deres forpliktelser i forbindelse med aktivitet i Norge, herunder med nødvendige rapporteringer, selvangivelser, klagesaker, samt søknad om oppholdstillatelse for faglærte.

May-Liz jobbet som skatterådgiver i Advanced Solutions siden mai 2006 og kom til Magnus Legal i januar 2015. May-Liz er representant i UDIs brukerråd for arbeidslivet, hvor hun har deltatt siden opprettelsen av rådet i 2007.

Språk: Norsk og engelsk

Blogger May-Liz har skrevet