Lisbeth Løland

regnskapsmedarbeider

Lisbeth har ansvar for føring av regnskap og lønn for små bedrifter (AS, ENK og NUF), momsrepresentasjon for utenlandske selskaper, rapportering til myndighetene, årsavslutning, registrering i statlige registre. I tillegg er hun ansvarlig for kontraktoppfølging med kunder.

Lisbeth kom til Magnus Legal i 2021 etter å ha jobbet som regnskapsmedarbeider i 2 år. Lisbeth har en Bachelor i økonomi.