Ewa-Ruby Mellemsæter

advokat

Ewas spesialfelt er erstatningsrett, arbeidsrett, familierett og kontraktsrett. Ewa liker også å undervise og er fast foreleser innen juridiske fag for NKI.

Før hun kom til Magnus Legal har Ewa 13 års erfaring fra Gjensidige forsikring hvor hun arbeidet med ulike problemstillinger innen erstatnings- og forsikringsrett. Hun har jobbet mye med komplekse skadesaker og har solid forhandlingserfaring. Hun er pragmatisk og løsningsorientert.

Ewa fikk bevilling i 2018 og har i sin praksisperiode både forhandlet og prosedert innenfor flere fagfelt, herunder arbeidsrett, familierett og kontraktsrett.

Språk: Norsk og engelsk

Blogger Ewa-Ruby har skrevet