Anna B. Bjørnaas

advokat

Anna har fast eiendom som spesialområde og har god erfaring med eiendomsjus, megling og eiendomsutvikling. Hun har god kompetanse relatert til næringseiendom, kontraktsrett og selskapsrett, og endelig M&A herunder oppkjøp/salg av eiendomsvirksomheter og transaksjoner knyttet til fast eiendom. Endelig har Anna god erfaring med sivilrettslig tvisteløsning knyttet til eiendomstvister.

Anna er tilknyttet firmaets faggruppe for fast eiendom, selskapsrett og transaksjoner. Hun er også ansvarlig for EiendomsForum-satsningen i Trondheim.

Anna begynte i Magnus Legal i 2021. Hun har tidligere vært partner og faglig leder i PrivatMegleren Hamar, jobbet som juridisk rådgiver i boligbyggelaget Usbl, vært advokatfullmektig i Immer Advokat AS og fast ansatt advokat i Advokatfirmaet Melø AS.

Språk: Norsk og engelsk