Eiendomsforum Sandvika 23.Oktober 2019 Web

EiendomsForum i Sandvika 23. oktober 2019

Byggautomasjon og MVA

Byggautomasjon er hjernen i moderne bygg, og vi har fått inn Roar R. Johannesen fra GK til å presentere hvordan styring, regulering og overvåkning av tekniske installasjoner i bygg best kan organiseres. Vår egen MVA-ekspert, Mia Cecilie Lindstad, vil så gjennomgå det du må vite om MVA-fradrag på infrastruktur.

Program

08:00 Frokost og registrering

08:30 Roar R. Johannesen, fagsjef Byggautomasjon i GK: Styring, regulering og overvåkning av tekniske installasjoner
Automasjonsløsninger sørger for samspill mellom de tekniske fagene og kan kalles «hjernen» i moderne bygg. GK har spiss-kompetanse på dette området og vil dele sine beste tips med oss.

09:10 Pause

09:20 Mia Cecilie Lindstad, advokat i Magnus Legal: Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur
I forbindelse med utbyggingsprosjekter kan eiendomsutviklere bli pålagt å opparbeide og bekoste offentlig infrastruktur, slik som VA- anlegg, vei- og gangsti, lysanlegg o.l. som vilkår for byggetillatelse. Hvordan skal du innrette deg for å unngå at merverdiavgift på offentlig infrastruktur blir en kostnad i utbyggingsprosjektet?

Praktisk informasjon

EiendomsForum er gratis med servering av frokost.
Dato: 23. oktober 2019
Tid: 08:30-10:00 (frokost og registrering fra 08:00)
Sted: OBS! Nytt sted! Kunnskapssenteret i Sandvika, Otto Sverdrups Plass 4, 1337 Sandvika

Velkommen!