Utsatte Frister For Generalforsamlinger Og Fastsettelse Av Årsregnskap

Utsatte frister for generalforsamling 2021 og for fastsettelse og innsendelse av årsregnskap for 2020

Stortinget vedtok den 9. juni 2021 midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap og for å avholde generalforsamling. Loven er langt på vei lik den midlertidige loven fra 2020.

Fristene som gjelder i 2021 er:

  • Fristen for å avholde ordinær generalforsamling i 2021 er den 31. august 2021.
  • Fristen for å fastsette årsregnskap og årsberetning for 2020 er den 31. august, 2021.
  • Fristen for å innsende regnskapet for 2020 til Regnskapsregisteret er 30. september 2021.

Dette betyr at det ikke vil bli ilagt forsinkelsesgebyr ved innsendelse av regnskapet innen den 1. oktober 2021.

Samtidig minner vi om at fristen er 20. august 2021 for de foretak som har fått utsatt frist med innlevering av skattemeldingen for 2020.

Se Lovvedtak 168 (2020-2021)

Kontakt Martin Wikborg