Advokat Ole Kvelstad Magnus Legal

Utleieobjekt uten verdi? Advokat Ole Kvelstad fra Magnus Legal uttaler seg i Bergens Tidene

Bergen Live og Bergen Matfestival hadde avtaler med Forsvarsbygg om leie av Koengen. Men da staten innførte et forbud mot større arrangementer, mistet Koengen sin verdi som utleieobjekt. Skal Bergen Live og Bergen Matfestival betale for noe som er uten verdi? Nei, mener advokat Ole Kvelstad.

Bergen Live og Bergen Matfestival regnet med at koronarestriksjonene ville gi dem en «force majeure»-situasjon, som i sin tur ville ført til at de ikke trenger å innfri inngåtte leieavtaler på grunn av koronapandemien. 

Les saken her.

Advokat Kvelstad tror det kommer til å komme mange liknende konflikter som dette fra høsten av.

Les mer om Koronautbruddet og force majeure

Kontakt: Ole Kvelstad