Innreiserestriksjoner Travel Restrictions (3)

Stengte grenser: Har din bedrift behov for utenlandsk arbeidskraft?

Stengte grenser kan være et problem for mange virksomheter som er avhengig av arbeidskraft fra utlandet.

Vi har alle forståelse for at pandemien må slås tilbake og at stenging av grenser et effektivt virkemiddel for å oppnå nedgang i smitte i Norge. I noen tilfeller kan norske arbeidsgivere stå i fare for å måtte permittere egne ansatte dersom nødvendig kompetanse fra utlandet ikke er tilgjengelig.

I slike situasjoner kan det finnes en løsning på problemet.  Har din bedrift behov for kompetanse fra utlandet for å kunne opprettholde sysselsettingen kan vi bistå med søknad om unntak fra innreiserestriksjonene.

Kontaktperson: May-Liz Rasmussen