Staten Mot Staten

Staten mot staten i Oslo tingrett

Finansdepartementet vant forrige uke frem i Oslo tingrett i saken mot Skatteklagenemnda angående gyldigheten av en rekke av nemndas vedtak. I dommen slås det i korte trekk fast at utgifter til salg av fast eiendom, f.eks. til megler, advokat og andre rådgivere, ikke gir grunnlag for mva-fradrag.

Skatteklagenemnda hadde i flere vedtak innvilget mva-fradrag for slike transaksjonskostnader. Departementet var uenig i riktigheten av vedtakene, og mente mva-fradrag ikke skulle blitt gitt. Resultatet ble altså at Departementet vant frem mot nemnda.

Regningen for begge advokaters salær havner hos skattebetalerne.

Søksmålsadgangen til Finansdepartementet mot Skatteklagenemnda har vært omdiskutert. Selv om forutsetningen er at søksmålsadgangen bare skal brukes i unntakstilfeller, så kan det stilles spørsmål ved hvor uavhengig nemnda egentlig er når det kan reises søksmål mot nemndas avgjørelser.

Dommen er ennå ikke publisert. Ankefristen har ikke gått ut, og dommen er således ennå ikke rettskraftig.

 

Kontakt advokat Synnøve Sørdal

 

Mer om fast eiendom leser du på bloggen