Brexit

Skatteplanlegging før Hard Brexit - har ditt selskap aksjer i britiske selskap?

Dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsavtale kan dette få skattemessige virkninger for norske aksjeselskap som har investert i britiske selskap.

Skjebnen til det britiske medlemskapet i EU er fremdeles ikke avgjort. Det er mulig at Storbritannia går ut av EU den 12. april 2019 uten en overgangsavtale. I så fall må du før denne dagen ha foretatt deg noe, dersom du ønsker å spare skatt.

Så lenge Storbritannia er medlem av EU, er gevinst som et norsk AS har på aksjer i et britisk selskap unntatt fra beskatning. Dette skattefritaket vil ikke lenger gjelde dersom Storbritannia forlater EU uten en overgangsavtale. I så fall er skattefriheten betinget av at det norske aksjeselskapet har eiet minst 10 prosent av selskapet i minst 2 år.

Dersom ditt AS har investert i britiske aksjer som har steget i verdi kan det være fornuftig å realisere disse før den 12. april 2019. Da sikrer du at gevinsten blir skattefri.

Dersom aksjene har sunket i verdi må du imidlertid vente med å realiser aksjene til Storbritannia har forlatt EU.

Ta kontakt med Magnus Legal dersom dette er aktuelt for din bedrift.

Kontakt Martin Wikborg

 

Mer om skatt leser du på bloggen!