omorganiseringer-foer-nyttaar.jpg

Registrering av omorganiseringer før nyttår?

Merk at fristen for å melde beslutning om fisjon, fusjon mv. inn til Foretaksregisteret også i år er 20. oktober om man vil være sikret å få registreringen på plass i 2018.

Etter dette garanterer ikke Foretaksregisteret at man rekker registrering innen utgangen av året. Registrering før årsskiftet er avgjørende for at beslutningen skal få skattemessig virkning for 2018.

Ofte vil det kunne være behov for tilpasninger i forkant, for eksempel en kapitalforhøyelse eller stiftelse av hjelpeselskaper/ skyggestrukturer, så ta kontakt så snart som mulig dersom du planlegger omorganiseringer av strukturen med virkning fra inneværende år.

 

Kontakt advokat Laila Kristjansson

Vil du ha råd i forbindelse med fusjoner og oppkjøp? Vi kan hjelpe deg. Les mer på nettsiden: M&A - fusjon og oppkjøp