reduser-skattesmell-paa-fondskonto.jpg

Reduser skattesmell på fondskonto

Har du investert penger i forsikringsprodukter som «unit link», «investeringskonto», «pensjonskonto», «pensjonsspar» eller tilsvarende kombinerte investerings- og forsikringsprodukter kan det være smart å realisere verdiene før nyttårsaften.

Kombinerte investerings- og forsikringskonti finnes i en rekke forskjellige varianter og har vært tilbudt av de fleste forsikringsselskapene. Denne investeringsformen har vært attraktiv fordi det er forsikringspolisen som er skatteobjektet, og således betaler man skatt av renteinntekter, utbytter og realiserte gevinster på de underliggende investeringene, først ved uttak fra eller realisasjon av kontoen.

Fortjenesten på slike konti har til nå blitt skattlagt med kun den vanlige skattesatsen for alminnelig inntekt som i 2018 er 23%. Dette gjelder både uttak og gevinst. Derfor har ordningen vært skattefavorisert sammenlignet med sparing i verdipapirfond og aksjer hvor den effektive skattesatsen nå er 30,59%. Fra neste år blir denne satsen 31,68%.

Fra og med 2019 vil fortjenesten på slike fondskonti skattlegges på lik linje med fortjeneste på aksjer.

Vårt klare råd er derfor at eventuell gevinst på slike konti realiseres før nyttår. Da vil du spare nesten 9% skatt.

 

Kontakt: advokat Martin Wikborg