moods-of-norway.png

Personalrabatter - skattefelle for ansatte i Moods of Norway-konkursen

I forbindelse med konkursen i Moods of Norway er det kommet frem at skatteetaten har et stort skattekrav mot et konsernselskap. Kravet skyldes at de ansatte har kunnet kjøpe klær til sterkt rabatterte priser.

Martin Wikborg, som er advokat og partner i Magnus Legal, uttaler i intervju med Finansavisen (23.09.2017) at det ikke kan utelukkes at skattekontoret vil gå på de ansatte, men han oppfordrer samtidig skattekontoret om å vise medlidenhet ovenfor de som nå mister jobben.

Kontakt: Advokat/partner Martin Wikborg