skattetrykket-ute-oeker.png

Om den forestående skatteavtalereformen

I Finansavisen lørdag 24. februar 2018 hadde advokat Martin Wikborg en artikkel om den forestående skatteavtalereformen. Norske bedrifter med internasjonal virksomhet må påregne å betale mer skatt til utlandet.

Hovedbudskapet i artikkelen er oppsummert her:

  • De fleste av Norges ca. 90 avtaler kan bli berørt av MLI (Multilateralt instrument) utarbeidet av OECD.
  • Endringer i de enkelte skatteavtalene forutsetter at den andre staten har akseptert samme bestemmelser som det Norge har gjort.
  • Virkningstidspunktet er enten fra 2019 eller 2020.
  • Blant annet endres bestemmelsen om fast driftssted. Fire forslag senker terskelen for å bli skattepliktig til kildestaten.
  • Norge har godtatt alle endringene som styrker kildestatens beskatningsrett - i motsetning til f.eks. Irland. Det innebærer at irske kommittenter (hovedmenn) - herunder Dell Irland – som selger varer via norsk kommisjonær, ikke blir berørt, mens norske selskap som opererer tilsvarende i andre land nå kan få lokal skatteplikt.

Les hele artikkelen her.

Advokatfirmaet Magnus Legal kan med bistand av vårt internasjonale nettverk i MSI Golbal Alliance, hjelpe til med å vurdere effekten av dette for norsk bedrifter.  

Kontakt advokat Martin Wikborg.