Nye Poster På Skattemeldingen For 2018

Nye poster på skattemeldingen for 2018

Skattemeldingen for inntektsåret 2018 inneholder en rekke endringer som kan ha betydning for deg som privatperson. Særlig viktige endringer er det for pendlere og de som har hatt korttidsutleie av bolig.

Den 4. april blir den forhåndsutfylte skattemeldingen tilgjengelig på Altinn for alle privatpersoner. Det er viktig å sjekke at alle opplysningene i den forhåndsutfylte skattemeldingen er korrekt slik at skatteoppgjøret blir riktig.

 

Korttidsutleie av egen bolig – Hva er nytt?

Planlegger du å tjene noen ekstra kroner ved å leie ut boligen din på Airbnb eller Finn? I så fall må du være oppmerksom på de nye skattereglene for korttidsutleie av egen bolig.

Før 2018 har korttidsutleie av egen bolig, altså utleie kortere enn 30 dager, vært skattefritt. Fra og med 1. januar 2018 er skattereglene endret slik at inntekt fra korttidsutleie er skattepliktig. Dette gjelder selv om utleier benytter mer enn halvparten av boligen til egen bruk.

Hvordan beregnes inntektene? Med utleieinntekt menes vederlaget for utleien. Som en del av utleieinntekten anses også annen avtalt betaling for enkle tilleggstjenester som er tett knyttet til utleien, f.eks. utvask og strøm. Det gis ikke fradrag i inntekten for kostnader knyttet til utleien.

Hva er skattepliktig? Utleier gis et brutto bunnfradrag på kr 10.000 per bolig. 85% av de overskytende inntektene er skattepliktig.

Inntekter fra korttidsutleie skal føres på post 2.8.6 i skattemeldingen.

 

Pendler du? Nye regler for fradrag for merkostnader til kost og losji

Er du en av mange som pendler mellom hjemmet og arbeidssted, og overnatter borte på grunn av jobb? Da vil du få en lei overraskelse i årets skattemelding.

Inntil inntektsåret 2018 har pendlere fått kostfradrag på 205 kroner pr. dag. Fra og med inntektsåret 2018 får du ikke lenger fradrag for kostutgifter dersom det er kokemuligheter i pendlerboligen.

Dersom du har hatt ekstrakostnader til losji i forbindelse med pendleropphold, kan dette fremdeles fradragsføres. Når pendleroppholdet har vart mer enn 24 måneder, vil du ikke lenger har mulighet til å fradragsføre kostnadene. Tidsbegrensningen beregnes tidligst fra 1. januar 2018, og kan tidligst få virkning inntektsåret 2020. Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Merkostnader til kost og losji for pendlere skal føres på post 3.2.7 i skattemeldingen. 24 måneders-regelen vil først få virkning i 2020, men pendleroppholdets oppstart må oppgis i årets skattemelding.

 

Har du handlet med eller eier du finansielle instrumenter?

Dersom du har handlet med eller eier finansielle instrumenter, må du huske å opplyse om gevinster, tap utbytte og formue på instrumentene. Opplysningene føres inn i skjema «RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» og sendes inn sammen med skattemeldingen.

Skjemaet erstatter tidligere «RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv.»

 

Kontakt advokatfullmektig Aleksander Milde.

Mer om skatt leser du på bloggen!