Nye Mva Tiltak Fra Regjeringen Skal Hjelpe Utleiere

Nye mva-tiltak fra regjeringen skal hjelpe utleiere

Covid-19-pandemien har mange steder i landet gitt et tregere leiemarked for utleiere. Regjeringen kunngjorde derfor 21. september 2020 at man som et midlertidig tiltak utvider utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør fra seks til tolv måneder.

 

I dag må utleiere av bygg og anlegg inngå leieavtale innen seks måneder etter fullføring for å ha rett til fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør, altså et direkte fradrag for mva på oppførings-/rehabiliteringskostnader.

Konsekvensen av å oversitte seksmånedersfristen for utleie, er at man må kreve mva-fradrag gjennom justeringsreglene, altså over en tiårsperiode. Dette er en betydelig likviditetsulempe for utleiere.

For å avhjelpe situasjonen for utleiere utvides fristen til tolv måneder, ettersom pandemien kan føre til at det kan ta lengre tid å få på plass leietakere.

Om de konkrete fristene i den midlertidige ordningen uttaler Regjeringen i pressemeldingen:

«Den midlertidige fristutvidelsen er gjennomført ved endring av merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for utleie tolv måneder. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022. Dette vil gi en gradvis utfasing av den midlertidige fristutvidelsen.»


Kontakt: Advokat Synnøve Sørdal

Mer om MVA og fast eiendom leser du på bloggen

Last ned vår gratis guide til utleie av næringseiendom her