Ny Revisorlov

Ny revisorlov

Det er innført en ny revisorlov som på flere områder endrer måten revisorer må jobbe på fremover. Deriblant er det gjort tydeligere hvilke restriksjoner en revisor har ifm. rådgivning innen skatt og avgift ovenfor egne klienter.

Videre er det særlig verdt å merke seg at revisor skal kommunisere skriftlig til styret om alle forhold som er fremkommet ved revisjonen og som styret bør gjøres kjent med for å kunne ivareta sitt ansvar og oppgaver. Dette gjelder for eksempel vesentlige:

  • mangler i foretakets interne kontroll
  • brudd på bokføringsreglene og andre lovkrav
  • avdekkede misligheter


Revisor plikter videre å følge opp og forsikre seg om at styret har behandlet de kommuniserte forholdene.  

Revisorforeningen har laget en grei oversikt over endringene her: https://revisorforeningen.no/fag/ny-revisorlovgivning/

Den nye loven får virkning for regnskapet for 2021, mens regnskapet for 2020 går etter reglene fra 1999.

 

Kontakt: Advokat Torbjørn Wiken

Ta en titt på Magnus Legal bloggen