norwegian-dividend-withholding-tax.jpg

Norsk kildeskatt på utbytte

Skjerpet dokumentasjonskrav for utenlandske aksjonærer

Etter skatteloven skal norske aksjeselskaper med utenlandske aksjonærer i utgangspunktet trekke 25 % kildeskatt på utbytter fra selskapet. Ofte vil aksjonæren ha krav på redusert eller ingen kildeskatt. Dette kan følge av fritaksmetoden for selskapsaksjonærer hjemmehørende i EØS, eller som følge av skatteavtaler Norge har inngått med bostedsstaten til aksjonæren.

Fra 1. januar 2018 skjerpes dokumentasjonsregler for å redusere kildeskatten. Dersom disse reglene ikke følges skal det utdelende selskapet holde tilbake 25 % i kildeskatt.

De nye reglene er:

Personlig aksjonær i utlandet

  • Bekreftelse fra aksjonæren at vedkommende er den virkelige rettighetshaver til utbyttet.
  • Bostedsbekreftelse fra skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland. Bekreftelsen kan ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen.

Selskapsaksjonær i utlandet

  • Godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på lavere skatt etter skatteavtale eller etter fritaksmetoden.
  • Bekreftelse fra aksjonæren at vedkommende er den virkelige rettighetshaver til utbyttet.
  • Bostedsbekreftelse fra skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland. Bekreftelsen kan ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen.

VPS-registrert aksjer

Merk at egne regler gjelder for VPS-registrerte aksjer.

 

Kontakt: Advokat Alf Bakke-Løyning