norge-taper-terreng.jpg

Norge taper terreng i den internasjonale skattekonkurransen

I Finansavisen lørdag 28. juli 2018 hadde advokat Martin Wikborg en artikkel hvor han oppfordrer Finansdepartementet til å vurdere virkningene på den internasjonale skattekonkurransen ved hvert forslag til innføring av nye skatteregler.

Hovedpunktene i artikkelen er:

  • Den norske selskapsskattesatsens betydning for utlendingers etablering i Norge
  • Finansskattens virkninger
  • Den nye bruttoskatten på utlendingers lønnsinntekt

Hele artikkelen kan du lese her.

 

Kontakt advokat Martin Wikborg