mulig-gdpr-forsinkelse-i-norge.jpg

Mulig GDPR-forsinkelse i Norge

Den nye personvernforordningen (GDPR) skal etter planen tre i kraft i hele EU/EØS 25. mai 2018. Forordningen vil medføre nye og til dels strengere lovkrav for alle virksomheter som behandler personopplysninger.

Utkast til ny personopplysningslov samt en foreløpig norsk oversettelse av GDPR-forordningen var ute på høring i Norge høsten 2017. Det er imidlertid ikke fremmet et formelt lovforslag til Stortinget ennå, og forordningen må også formelt innlemmes i EØS-avtalen. Det er derfor usikkert om man i Norge vil rekke fristen, har justisminister Sylvi Listhaug nå varslet om.  

Selv om det nå hersker en viss usikkerhet om det norske GDPR-lovverket vil være på plass innen fristen, er det viktig at alle virksomheter ikke utsetter arbeidet med å oppfylle kravene i lovverket som kommer. Brudd vil kunne medføre høye bøter.

For å lese mer om hva din virksomhet bør gjøre, se her.

 

Kontakt advokat Ellen-Karine Hektoen

Også les: GDPR: Hvordan vil de nye personvernreglene påvirke din virksomhet?