minsteloenn.jpg

Innføring av minstelønn i hotell- og serveringsbransjen

Det har tidligere ikke vært nasjonale satser for minstelønn for arbeidstakere i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Det er kun de virksomheter som har vært bundet av tariffavtale som har hatt minimumssatser de har måttet overholde.

Fra 1. januar 2018 gjelder det imidlertid minstelønnssatser også for virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale. Bakgrunnen for dette er at en hovedavtale mellom NHO og LO har blitt delvis allmenngjort.

Formålet med innføringen av minstelønnssatser for hele bransjen er for å unngå sosial dumping samt forhindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

Konsekvensene av innføring av minstelønnssatser, vil imidlertid være økte lønnsutgifter for veldig mange virksomheter. Da mange virksomheter allerede har små marginer i en konkurranseutsatt bransje, vil konsekvensene kunne bli store for mange arbeidsgivere.