ML I Adresseavisen Avhendingsloven

Kravene til boligselgere skjerpes

I dagens utgave av Adresseavisen forklarer advokatene Anna B. Bjørnaas og Ewa-Ruby Mellemsæter fra Magnus Legal de skjerpede kravene i den nye avhendingsloven som trer i kraft fra nyttår.

Det blir spennende å se hvordan rettspraksis tilnærmer seg den nye loven og hvordan rettstilstanden på kjøp og salg av brukt bolig etter den nye loven blir. Ikke minst blir det spennende å se om antall tvister knyttet til kjøp og salg av brukt bolig vil reduseres som følge av den nye loven.  

Endringer i den nye loven inkluderer:

  • Forbud mot å selge bolig «as is»
  • Minsteterskel for mangelskrav på kr 10 000
  • Universelle minstekrav til tilstandsrapporter
  • Tydeliggjøring av hva som er å anse som arealavvik

 

Se utklipp av hele artikkelen her.

Les også bloggen om samme tema: Ny lov om kjøp og salg av fast eiendom trer i kraft – dette betyr det for deg

 

Kontakt:

Anna B. Bjørnaas

Ewa-Ruby Mellemsæter