Husleie Korona

Advokat Ole Kvelstad fra Magnus Legal i Dagens Næringsliv: Må bedriftene betale husleie under koronakrisen?

En rekke huseiere vil gi bedriftene utsettelse på leien, og kanskje også redusere den. En utsettelse gir ikke nødvendigvis så mye hjelp til leietagerne, snarere tvert imot.

 

Husleie er en stor utgift for de fleste bedrifter. Er det grunnlag for at en leietaker kan slippe å betale leie så lenge koronakrisen varer? I tiden fremover kan vi se at plikten til å betale leie kommer til å bli utfordret.

Les innlegget i DN.

Mer om utleie leser du på nettsiden

Mer om hvordan bedrifter skal forholde seg i koronasituasjonen finner du her

Les også: Redusert eller utsatt betaling av husleie. Hvordan skal utleier håndtere merverdiavgiften?

 

Kontakt advokat Ole Kvelstad