bilde-1.jpg

Lovendring - nye krav om varslingsrutiner

Lovendring som trådte i kraft 1. juli 2017 er relevant for de fleste norske virksomheter.

Tidligere har det kun vært virksomheter der «forholdene tilsier det», som har vært pliktige til å utarbeide varslingsrutiner ved kritikkverdige forhold. Fra nå av er det imidlertid et krav om at alle virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere må utarbeide rutiner for intern varsling, jfr. aml. § 2 A-3. Rutinene må være skriftlige og blant annet inneholde oppfordring om å varsle om kritikkverdige forhold samt fremgangsmåte for varsling. 

Det nye kravet rammer mange norske virksomheter. Magnus Legal kan bistå med å utvikle varslingsrutiner.

Kontakt: Advokat Ellen-Karine Hektoen