Import Av Arbeidskraft

Import av arbeidskraft

Martin Wikborg er partner i Advokatfirmaet Magnus Legal. Lørdag skrev han i Finansavisen om hva arbeids- og oppdragsgivere må huske på ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Det er et skrikende behov for arbeidskraft i Norge. Vi kan derfor anta at mange arbeids- og oppdragsgivere vil importere arbeidskraft fra utlandet i stor skala fremover.

De som vil benytte utenlandsk arbeidskraft må imidlertid passe på å overholde en rekke forpliktelser. Dette tar tid og koster penger, noe som må legges inn i kalkylene.

Dersom du gir oppdrag til utlendinger må du tenke på følgende:

  1. Utenlandsk arbeidskraft skal ha lønnsvilkår etc. som er likeverdige med det norske arbeidstakere har.
  2. Med unntak av EØS-borgere, må utenlandsk arbeidskraft ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
  3. Utenlandske ansatte må registreres i Norge, herunder søke om norsk D-nummer
  4. Alle som arbeider i Norge skal som hovedregel betale skatt hit
  5. Det må avgjøres om utlendingen vil ha trygdeplikt til Norge eller til sitt hjemland

Klikk her for å se hele artikkelen.

Kontakt: Martin Wikborg

Mer om bruk av utenlandsk arbeidskraft leser du på bloggen!