Kartverket Stenger Tjenestene

Grunnbok og matrikkel stenges i forbindelse med kommunereformen

Er du i gang med delings-, seksjonerings- eller sammenslåingssak for eiendommen din? 

Kartverket stenger grunnboken og matrikkelen for noen få virkedager på slutten av året for å kunne gjennomføre viktige systemoppdateringer i forbindelse med kommunereformen som trer i kraft 1. januar 2020.

Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember klokken 18 og grunnboken 27. desember klokken 20. Begge åpner igjen 2. januar 2020. 

Hva blir konsekvensen av stengingen?

Dette vil kunne påvirke tidspunktet for tinglysing av eiendomsendringen og matrikkelføring.

I perioden stengingen gjelder vil ikke kommunene kunne gjøre registreringer i matrikkelen, som blant annet betyr at de ikke vil få etablert nye eiendommer, bygninger, sammenføyninger, adresser eller registrere endringer i slike. Det vil også være stengt for matrikkelføring av konsesjoner, tinglysing av matrikkeldokumenter og tinglysing i grunnboken.

Kommunene vil kunne behandle egenerklæring om konsesjonsfrihet, men skjema må da sendes inn på papir med original signatur. Dette med den konsekvens at eiendomstransaksjoner med egenerklæring for konsesjon kan gjennomføres frem til 27. desember 2019 klokken 20.

Hva gjør du?

Vær tidlig ute. For å få tinglyst saker som krever matrikkelføring før årsskiftet, anbefaler kommunene å sende dokumenter snarest mulig.

Kommunene vil kunne behandle egenerklæring om konsesjonsfrihet, men skjema må da sendes inn på papir med original signatur. Kommunene vil også behandle egenerklæringsskjema ved fremmøte i kundesenteret.

Kartverkets innsynstjenester som seeiendom.no og e-handel vil være åpne gjennom hele perioden som registrene er stengt.

Praktisk informasjon

Praktisk viktig er at gammel og ny matrikkelenhet vil bli akseptert ved tinglysing i 90 dager etter nyttår. Dette betyr at avtaler, hjemmelsdokumenter, pantedokumenter, konsesjonserklæringer og lignende som er produsert før nyttår med gammel matrikkelenhet kan benyttes for tinglysing frem til 30. mars 2020. Etter dette tidspunktet må ny matrikkelenhet tas i bruk.

Mer informasjon finnes på Kartverkets nettside

Kontakt: Beate Nygaard