fjernleverbare-tjenester.jpg

Merverdiavgift i finansbransjen - kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

I seneste utgave av Revisjon & Regnskap gjennomgår skatteetaten i en artikkel de foreløpige resultater av Riksprosjekt Finans. 

Prosjektet har gjennomført et betydelig antall kontroller av finansaktører siden 2014 for å se i hvilken grad mva-regelverket etterleves. Fokuset har blant annet vært på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. En fjernleverbar tjeneste er en tjeneste der utførelsen eller leveringen ikke er knyttet til et bestemt fysisk sted.

Eksempler på fjernleverbare tjenester

Eksempler er de aller fleste konsulenttjenester, kredittrating, regnskap og juridiske tjenester, IT- og administrasjonstjenester, programvarelisenser, markedsføring etc. For eksempel vil kjøp av kursinformasjon, routingtjenester og driftstjenester av servere til bruk i algoritmehandel ved utenlandske børser være fjernleverbare tjenester.

Resultatet av kontrollen er oppsiktsvekkende. Det ble funnet feil i ca. 80 % av kontrollene som ble utført. Forutsatt at kontrollene har resultert i oppgavekontroll eller bokettersyn, må mengden ilagt tilleggsavgift være betydelig.

Kort om reglene

Merverdiavgiftsloven § 3-30 bestemmer at norsk næringsdrivende kjøper av slike tjenester selv skal beregne merverdiavgift når tjenesten leveres fra utlandet. Prosessen kalles snudd avregning og pålegger altså kjøper å beregne og betale merverdiavgift på kjøpet.

Aktører i finansbransjen som leverer finansielle tjenester driver avgiftsunntatt virksomhet (med enkelte viktige unntak - leasing, eiendomsmegling etc.). Dermed vil inngående merverdiavgift som regel være en endelig kostnad for virksomheten, og skal rapporteres på særskilt omsetningsoppgave, jf. mval. § 11-3.

Reglene om snudd avregning er for så vidt klare og oversiktlige, selv om mva-reglene for finansbransjen ellers er kompliserte. At skatteetaten finner så mange feil må antas å skyldes manglende kunnskap, men det er lett å spore kilden til misforståelse: er man vant til å operere i et avgiftsunntatt «klima», kan det være fort gjort å overse at man kan bli avgiftspliktig for egne kjøp.

Manglende etterlevelse vil medføre tilleggsavgift

Avgiftsmyndighetene anser reglene om snudd avregning som sentrale på avgiftsområdet og vil som den klare hovedregel ilegge tilleggsavgift av beløpet som skulle vært rapportert. Tilleggsavgiften vil starte på 20%, men kan skjerpes hvis forholdet anses grovt uaktsomt.

Vi anbefaler at det etableres rutiner for kontroll av inngående fakturaer fra utlandet. Rutinen bør som et minimum: 

  • Allokere inngående faktura til riktig prosjekt (for å bestemme om kostnaden er til bruk i avgiftspliktig, unntatt, eller kombinert virksomhet)
  • Avklare hvorvidt tjenesten som er levert er fjernleverbar
  • Beregne mva på beløpet i omsetningsoppgaven
  • Vurdere hvorvidt tjenesten er til bruk utelukkende for den unntatte virksomheten, den avgiftspliktige virksomheten eller til kombinert bruk (ingen fradragsrett, full fradragsrett eller delvis fradragsrett)

Kontakt: Advokat Øystein Vågsether