Ny dom fra høyesterett om ansvar for daglig leder/styreansvar

Da et selskap gikk konkurs, måtte daglig leder betale 750 000 kroner i erstatning til en leverandør.

Den ferske dommen fra Høyesterett er egentlig ikke overraskende, men føyer seg pent inn i rekken av tilsvarende dommer hvor en daglig leder eller styremedlem ikke har hatt oversikt over hvor dårlig det står til med selskapet, og leverandører eller andre lider tap ved at selskapet går konkurs. Daglig leder eller styremedlem kan bli personlig ansvarlig for å dekke slike tap, da forvaltningsansvaret er misligholdt. Som beskrevet i vår blogg er det lov å vurdere feil, men det er ikke lov å unnlate å vurdere. Og vurderingene må dokumenteres, slik at det er etterprøvbart at vurderingene er foretatt og at de var (tilstrekkelig) forsvarlige.

 

Kontakt advokat Andreas W. Hennyng