digital-inntektsmelding.jpg

Digital inntektsmelding klar for bruk i Altinn fra 29. oktober

Alle arbeidsgivere i hele landet kan nå sende inn digital inntektsmelding til NAV for sine arbeidstakere som har søkt om foreldre- eller svangerskapspenger, sykepenger, pleie-, omsorg og opplæringspenger med oppstart i 2018.

Det blir endelig slutt på bruken av papirskjema for å sende inn inntektsopplysninger fra arbeidsgiver til NAV. Mange har vært frustrert over den manuelle jobben som har måttet gjøres med å fylle ut skjemaet manuelt og mange har gått glipp av refusjon av sykepenger og foreldrepenger pga foreldelse av kravet.

Den digitale inntektsmeldingen erstatter dagens papirskjema for inntektsopplysninger (NAV 08-30.01). Inntektsmeldingen sendes enten fra arbeidsgivers lønnssystem eller direkte i Altinn. Bedriftene må sjekke med sine egne leverandører av lønns- og personalsystem om når deres system er klar for å sende direkte fra lønnssystemet. Tjenesten på altinn.no er aktiv fra og med i dag for fravær som gjelder 2018.

For arbeidstakere som har første fraværsdag i 2018 kan digital inntektsmelding sendes inn fra og med 29. oktober 2018.

For arbeidstakere som skal ha foreldrepenger i 2019 kan digital inntektsmelding sendes inn fra og med 4. desember 2018, dvs fire uker før permisjonen starter.

Den digitale inntektsmeldingen bør sendes inn fortløpende til NAV, og ikke én gang i måneden som i dag.

Innholdet i digital inntektsmelding vil bli hentet fra A-meldingen. Det er derfor viktig at man har korrekte opplysninger ifht arbeidstakeropplysninger, lønnsarter, permisjoner osv.

Fra og med 1. januar 2019 kan ikke arbeidsgivere lenger sende papirskjema, men må sende digital inntektsmelding for å gi opplysninger om arbeidstakere som er sykmeldt, skal ha foreldrepermisjon eller pleie syke barn.

Fra 1.1-2019 blir det også endring i reglene om beregning av grunnlaget for sykepenger, omsorgspenger, foreldrepenger mm.  Dette er for at det skal være mulig å hente inntektsopplysningene fra A-meldingen direkte med minst mulig manuelle operasjoner. Fra 1. januar blir hovedregelen at det er gjennomsnittet av inntektene som er innrapportert på de tre siste A-meldinger som legges til grunn. Det vil være unntak fra dette ved arbeidsforhold som ikke har vart i 3 måneder, varige lønnsendringer innen siste tre måneder og inntekter som varierer med mer enn 25% i forhold til inntekt siste 12 måneder.

  

Kontakt Erik Engeland