Aud Marit Næss 2 PM

Aud-Marit Næss går til Magnus Legal

Ekspert på selskapsrett og rammeverk for god eierstyring i privat- og familieeide selskaper, advokat Aud-Marit Næss, startet 9. august i Advokatfirmaet Magnus Legal AS. 

Næss kommer fra stillingen som advokat i Advokatfirmaet PwC i Bergen, hvor hun blant annet har jobbet med ulike selskapsrettslige problemstillinger, herunder generasjonsskifteprosesser, egenkapitaltransaksjoner, omorganiseringer, aksjonærkonflikter og etablering av rammeverk for god eierstyring og selskapsledelse. 

Før det arbeidet hun blant annet som advokat i EY og som rådgiver i Konkurransetilsynet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har også Advanced Certificate in Family Business Advising fra Family Firm Institute i Boston, USA.

"Det er med stor glede vi ønsker Aud-Marit velkommen til oss i Magnus Legal. Med sin lange erfaring og tyngde innen fagområder som er viktig for oss og for våre kunder vil Næss utgjøre et svært positivt tillegg til staben", sier kontorleder i Bergen Synnøve Sørdal.

Næss sier følgende: "Magnus Legal har en profil som passer meg perfekt, med sin hovedkompetanse på økonomisk og praktisk jus for næringslivet. Jeg mener at vi som advokater yter best bistand til våre kunder ved å ha en helhetlig tilnærming til hvilke utfordringer og muligheter som bedriften og dens eiere står ovenfor. Dette krever at vi i vår rådgivning klarer å bidra med å løse konkrete problemstillinger og samtidig proaktivt bistår med å synliggjøre potensielle muligheter og risikoelementer, både på eier- og driftssiden. I Magnus Legal ser jeg gode muligheter til å bistå nye og eksisterende kunder med å finne de beste løsningene."

 

Advokatfirmaet Magnus Legal spesialiserer seg på å hjelpe bedrifter med skatt, avgift og økonomisk jus og tilbyr forretningsadvokater med solid ekspertise innen en rekke forretningsjuridiske områder. Selskapet, som har kontor i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim, er i fortsatt vekst.

Kontakt Synnøve Sørdal