Årsregnskapet 2019 – Fristen Er Utsatt

Årsregnskapet 2019 – fristen er utsatt

I dag (19. juni 2020) har Regjeringen vedtatt å utsette fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet for 2019.

Den nye fristen er 31. august 2020 for regnskapspliktige med regnskapsår som ble avsluttet 31. desember 2019.

Generalforsamlingen som godkjenner 2019-regnskapet må derfor være avholdt innen utgangen av august 2020, og årsregnskapet må være innsendt til Regnskapsregisteret innen 30. september 2020.

Denne fristutsettelsen er en naturlig følge av at fristen for å innsende 2019-skattemelding for selskaper m.v. tidligere er utsatt til 31. august 2020.

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-140/

 

Kontakt: Martin Wikborg