Kildeskatt Frist

30. april er den endelige fristen for å melde seg ut av kildeskattordningen (2019)

Er kildeskatt det mest gunstige alternativet for deg?

Kildeskattordningen gjelder først og fremst for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge (onshore) i kortere perioder og som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Ordningen gjelder også de fleste utenlandske arbeidstakere det året de blir skattemessig bosatt i Norge.

Har du skattekort med kildeskatt vil du ikke få skattemelding og skatteoppgjør for lønnen din. I stedet får du en skattekvittering i juni som viser hvor mye skatt du har betalt i Norge i 2019.

 

Er kildeskatt det mest gunstige alternativet for deg?

Endelig frist for å melde deg ut av kildeskattordningen er 30. april 2020. Er du i tvil, kan det være lurt å søke om utsettelse. Vi hjelper deg gjerne med vurderingen.

 

Kontakt: May-Liz Rasmussen

Mer om skatt leser du på bloggen.