Visma Advokater har byttet navn til Magnus Legal etter at Visma solgte BPO-divisjonen i 2016.

In 2017 Visma Advokater changed name to Magnus Legal, as a result of the sale of the BPO Division from Visma in 2016.

Aktuelt

Offentlige og private virksomheter – konkurranse på like vilkår?

01.02.2018Anne-Marie Varen
Ny rapport om hvilke tiltak som kan gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører er nå klar.

Innføring av minstelønn i hotell- og serveringsbransjen

05.01.2018Bibbi Moen Drange
Det har tidligere ikke vært nasjonale satser for minstelønn for arbeidstakere i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Det er kun de virksomheter som har vært bundet av tariffavtale som har hatt minimumssatser de har måttet overholde.

Skatte- og avgiftsendringer for 2018

02.01.2018Christian L. Fjeldsøe
Nytt år bringer med seg nye regler. For 2018 er det vedtatt endringer i regler vedrørende skatt, avgift og regnskap. Endringene gjelder særlig virksomheter, men også privatpersoner berøres. Har du fått med deg hvilke regler og satser som gjelder for deg og din virksomhet fra 1. januar 2018?

Ny dom fra høyesterett om ansvar for daglig leder/styreansvar

22.12.2017Andreas W. Hennyng
Da et selskap gikk konkurs, måtte daglig leder betale 750 000 kroner i erstatning til en leverandør.

Norsk kildeskatt på utbytte

24.10.2017Alf Bakke-Løyning
Skjerpet dokumentasjonskrav for utenlandske aksjonærer

Hjelp - du er blitt rik!

19.10.2017Martin Wikborg
I Finansavisen den 13. oktober 2017 forklarer advokat Martin Wikborg i Magnus Legal at det er viktig å tenke skatt ved private investeringer. På samme type investeringsobjekt kan den effektive skatten være enten 24 % eller ca. 50 % avhengig av hvilke investeringsmodell som benyttes.

Merverdiavgift i finansbransjen - kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

03.10.2017Øystein Vågsether
I seneste utgave av Revisjon & Regnskap gjennomgår skatteetaten i en artikkel de foreløpige resultater av Riksprosjekt Finans. 

Personalrabatter - skattefelle for ansatte i Moods of Norway-konkursen

26.09.2017Martin Wikborg
I forbindelse med konkursen i Moods of Norway er det kommet frem at skatteetaten har et stort skattekrav mot et konsernselskap. Kravet skyldes at de ansatte har kunnet kjøpe klær til sterkt rabatterte priser.

Pris for enhver pris? RenoNorden-konkursen og anskaffelsesreglene

22.09.2017Anne-Marie Varen
RenoNorden, selskapet som har hatt avtale om innsamling av husholdningsavfall for ca. 150 norske kommuner, gikk denne uken konkurs. Konkursen har ført til mye usikkerhet og ekstraarbeid hos kommunene, som jo tross alt er ansvarlig for at innhenting av avfall fungerer på en god måte.

Tollverdien omfatter mer enn du tror

29.08.2017Øystein Vågsether
I en lagmannsrettsdom av juni 2017 fikk et selskap erfare hvor komplisert fastsettelse av korrekt tollverdi kan være. Selskapet endte opp med en etterberegning på 4,6 millioner kroner.