Aktuelt

Norge taper terreng i den internasjonale skattekonkurransen

29.07.2018Martin Wikborg
I Finansavisen lørdag 28. juli 2018 hadde advokat Martin Wikborg en artikkel hvor han oppfordrer Finansdepartementet til å vurdere virkningene på den internasjonale skattekonkurransen ved hvert forslag til innføring av nye skatteregler.

Ingen revolusjonerende skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett 2018

15.05.2018Martin Wikborg
I dag ble det reviderte nasjonalbudsjettet for 2018 fremlagt. Det viktigste budskapet er at det ikke foreslås eller varsles noen store enderinger i skatte- og avgiftsopplegget.

Mulig GDPR-forsinkelse i Norge

28.02.2018Bibbi Moen Drange
Den nye personvernforordningen (GDPR) skal etter planen tre i kraft i hele EU/EØS 25. mai 2018. Forordningen vil medføre nye og til dels strengere lovkrav for alle virksomheter som behandler personopplysninger.

Om den forestående skatteavtalereformen

26.02.2018Martin Wikborg
I Finansavisen lørdag 24. februar 2018 hadde advokat Martin Wikborg en artikkel om den forestående skatteavtalereformen. Norske bedrifter med internasjonal virksomhet må påregne å betale mer skatt til utlandet.

Offentlige og private virksomheter – konkurranse på like vilkår?

01.02.2018Anne-Marie Varen
Ny rapport om hvilke tiltak som kan gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører er nå klar.

Innføring av minstelønn i hotell- og serveringsbransjen

05.01.2018Bibbi Moen Drange
Det har tidligere ikke vært nasjonale satser for minstelønn for arbeidstakere i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Det er kun de virksomheter som har vært bundet av tariffavtale som har hatt minimumssatser de har måttet overholde.

Skatte- og avgiftsendringer for 2018

02.01.2018Christian L. Fjeldsøe
Nytt år bringer med seg nye regler. For 2018 er det vedtatt endringer i regler vedrørende skatt, avgift og regnskap. Endringene gjelder særlig virksomheter, men også privatpersoner berøres. Har du fått med deg hvilke regler og satser som gjelder for deg og din virksomhet fra 1. januar 2018?

Ny dom fra høyesterett om ansvar for daglig leder/styreansvar

22.12.2017Andreas W. Hennyng
Da et selskap gikk konkurs, måtte daglig leder betale 750 000 kroner i erstatning til en leverandør.

Norsk kildeskatt på utbytte

24.10.2017Alf Bakke-Løyning
Skjerpet dokumentasjonskrav for utenlandske aksjonærer

Hjelp - du er blitt rik!

19.10.2017Martin Wikborg
I Finansavisen den 13. oktober 2017 forklarer advokat Martin Wikborg i Magnus Legal at det er viktig å tenke skatt ved private investeringer. På samme type investeringsobjekt kan den effektive skatten være enten 24 % eller ca. 50 % avhengig av hvilke investeringsmodell som benyttes.