Aktuelt

Staten mot staten i Oslo tingrett

05.06.2019Synnøve Sørdal
Finansdepartementet vant forrige uke frem i Oslo tingrett i saken mot Skatteklagenemnda angående gyldigheten av en rekke av nemndas vedtak. I dommen slås det i korte trekk fast at utgifter til salg av fast eiendom, f.eks. til megler, advokat og andre rådgivere, ikke gir grunnlag for mva-fradrag.

Import av arbeidskraft

14.05.2019Martin Wikborg
Det er et skrikende behov for arbeidskraft i Norge. Vi kan derfor anta at mange arbeids- og oppdragsgivere vil importere arbeidskraft fra utlandet i stor skala fremover. Martin Wikborg er partner i Advokatfirmaet Magnus Legal. Lørdag skrev han i Finansavisen om hva man må huske på ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Skatteplanlegging før Hard Brexit - har ditt selskap aksjer i britiske selskap?

04.04.2019Martin Wikborg
Dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsavtale kan dette få skattemessige virkninger for norske aksjeselskap som har investert i britiske selskap.

Nye poster på skattemeldingen for 2018

27.03.2019Aleksander Milde
Skattemeldingen for inntektsåret 2018 inneholder en rekke endringer som kan ha betydning for deg som privatperson. Særlig viktige endringer er det for pendlere og de som har hatt korttidsutleie av bolig.

Ny Høyesterettsdom – ansiennitet ved nedbemanning

08.03.2019Erik Engeland
Høyesterett avsa 28. februar 2019 en dom vedrørende ansiennitet og saksbehandling i nedbemanningssituasjoner.

Konsekvenser ved BREXIT

06.03.2019Aleksander Milde
Hva er egentlig forskjellen på et deal-scenario og et no-deal-scenario? Vi oppsummerer konsekvenser og tiltak ved en no deal-situasjon.

Ledig stilling som advokat eller advokatfullmektig i Oslo

05.03.2019Andreas W. Hennyng
Har du lyst til å jobbe og utvikle deg i et spennende og dynamisk miljø?

Hvilke fysiske byggearbeider kan utgjøre en kapitalvare?

28.02.2019Synnøve Sørdal
Skattedirektoratet har 20. februar 2019 publisert en uttalelse som klargjør og til en viss grad innsnevrer hva som kan være en «kapitalvare» etter merverdiavgiftsloven.

Ledig stilling som advokat / advokatfullmektig i Bergen

12.02.2019
Vi søker i utgangspunktet deg som har noen års erfaring fra forretningsjus, gjerne innen selskapsrett, skatterett, arbeidsrett eller fast eiendom. Til denne stillingen er det også veldig viktig at du har et "digitalt hode". Det betyr at du må ha evne til å sette deg inn i nye digitale arbeidsverktøy, og et ønske om å være med og sikre at Magnus Legal ligger langt fremme når det gjelder bruk av slike verktøy.