Aktuelt

Ny ansatt ved Magnus Legals kontor i Stavanger

15.10.2021Magnus Legal
Lisbeth Løland ble 1. oktober 2021 fast ansatt i Magnus Legal, etter å ha vært innleid siden 14. juni 2021.

Kravene til boligselgere skjerpes

20.09.2021Magnus Legal
I dagens utgave av Adresseavisen forklarer advokatene Anna B. Bjørnaas og Ewa-Ruby Mellemsæter fra Magnus Legal de skjerpede kravene i den nye avhendingsloven som trer i kraft fra nyttår.

Aud-Marit Næss går til Magnus Legal

11.08.2021Magnus Legal
Ekspert på selskapsrett og rammeverk for god eierstyring i privat- og familieeide selskaper, advokat Aud-Marit Næss, startet 9. august i Advokatfirmaet Magnus Legal AS.

Ny skatterådgiver til Magnus Legals Stavangerkontor

09.08.2021Magnus Legal
Elise Rustad startet 9. august som skatterådgiver i Advokatfirmaet Magnus Legal AS.

Magnus Legal styrker staben i Stavanger

06.08.2021Inger Lise Løvneseth
Elisabeth Årstad Gilje ble 1. august 2021 fast ansatt i Magnus Legal, etter å ha vært innleid siden 1. februar 2021

Toget går for skatteamnestiet

02.08.2021Martin Wikborg
Advokat Martin Wikborg fra Magnus Legal skriver om skatteamnestiet i lørdagens utgave av Finansavisen.

Ny advokat til Magnus Legals Oslokontor

02.07.2021Magnus Legal
Linn Jordahl Moastuen startet 1. juli som advokat i Advokatfirmaet Magnus Legal AS.

Utsatte frister for generalforsamling 2021 og for fastsettelse og innsendelse av årsregnskap for 2020

25.06.2021Magnus Legal
Stortinget vedtok den 9. juni 2021 midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap og for å avholde generalforsamling. Loven er langt på vei lik den midlertidige loven fra 2020.

Ny åpenhetslov

20.06.2021Magnus Legal
Sosial bærekraft: Ny åpenhetslov vil pålegge virksomheter å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Ny advokatfullmektig til Magnus Legals Bergenskontor

06.06.2021Synnøve Sørdal
Thea Slethaug startet 2. juni i Advokatfirmaet Magnus Legal AS.