Aktuelt

Magnus Legal AS holder frokostseminar ved Treider i Trondheim. Tema: kundepleie eller korrupsjon

20.11.2018Ewa-Ruby Mellemsæter
Magnus Legal AS i samarbeid med Treider har gleden av å invitere deg til frokostmøte 11. desember kl 08.00 - 09.30 i Treiders nyoppussede lokaler i Trondheim, Falkenborgveien 35 C.

Reduser skattesmell på fondskonto

19.11.2018Martin Wikborg
Har du investert penger i forsikringsprodukter som «unit link», «investeringskonto», «pensjonskonto», «pensjonsspar» eller tilsvarende kombinerte investerings- og forsikringsprodukter kan det være smart å realisere verdiene før nyttårsaften.

Digital inntektsmelding klar for bruk i Altinn fra 29. oktober

30.10.2018advokat Erik Engeland
Alle arbeidsgivere i hele landet kan nå sende inn digital inntektsmelding til NAV for sine arbeidstakere som har søkt om foreldre- eller svangerskapspenger, sykepenger, pleie-, omsorg og opplæringspenger med oppstart i 2018.

Registrering av omorganiseringer før nyttår?

19.09.2018Laila Kristjansson
Merk at fristen for å melde beslutning om fisjon, fusjon mv. inn til Foretaksregisteret også i år er 20. oktober om man vil være sikret å få registreringen på plass i 2018.

Nye regler for naturalytelser, reiseregninger, arbeidstid og sykepengeberegning

17.09.2018Erik Engeland
Det har skjedd flere regelendringer i 2018 som har betydning for deg som har ansvar for lønn og personal. Advokatfirmaet Magnus Legal og Azets inviterer til gratis frokostseminar i Oslo 19. september.

Magnus Legal starter samarbeid med Otto Treider

11.09.2018Ewa-Ruby Mellemsæter
Otto Treider satser på næringsliv og Advokatfirmaet Magnus Legal skal samarbeide med dem om kurs innen skatt, pengekrav, erstatning og arbeidsrett. 

Norge taper terreng i den internasjonale skattekonkurransen

29.07.2018Martin Wikborg
I Finansavisen lørdag 28. juli 2018 hadde advokat Martin Wikborg en artikkel hvor han oppfordrer Finansdepartementet til å vurdere virkningene på den internasjonale skattekonkurransen ved hvert forslag til innføring av nye skatteregler.

Ingen revolusjonerende skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett 2018

15.05.2018Martin Wikborg
I dag ble det reviderte nasjonalbudsjettet for 2018 fremlagt. Det viktigste budskapet er at det ikke foreslås eller varsles noen store enderinger i skatte- og avgiftsopplegget.

Mulig GDPR-forsinkelse i Norge

28.02.2018Bibbi Moen Drange
Den nye personvernforordningen (GDPR) skal etter planen tre i kraft i hele EU/EØS 25. mai 2018. Forordningen vil medføre nye og til dels strengere lovkrav for alle virksomheter som behandler personopplysninger.

Om den forestående skatteavtalereformen

26.02.2018Martin Wikborg
I Finansavisen lørdag 24. februar 2018 hadde advokat Martin Wikborg en artikkel om den forestående skatteavtalereformen. Norske bedrifter med internasjonal virksomhet må påregne å betale mer skatt til utlandet.