Aktuelt

Fra 1. juli 2020 innskrenkes mulighetene til å anke

03.06.2020Torbjørn Wiken
Les om endringene i tvisteloven som kan medføre store konsekvenser for den enkelte som ønsker å føre sin sak i det norske rettsapparatet, både på godt og vondt!

Advokat Ole Kvelstad fra Magnus Legal uttaler seg om styreansvar ved konkurs i Finansavisens jusbilag

14.05.2020Ole Kvelstad
Du trenger ikke å ha gjort noe straffbart for å bli holdt økonomisk ansvarlig. Det holder å gjøre en dårlig jobb.

30. april er den endelige fristen for å melde seg ut av kildeskattordningen (2019)

27.04.2020May-Liz Rasmussen
Er kildeskatt det mest gunstige alternativet for deg? Er du i tvil, kan det være lurt å søke om utsettelse.

Advokat Ole Kvelstad fra Magnus Legal i Dagens Næringsliv: Må bedriftene betale husleie under koronakrisen?

02.04.2020Ole Kvelstad
En rekke huseiere vil gi bedriftene utsettelse på leien, og kanskje også redusere den. En utsettelse gir ikke nødvendigvis så mye hjelp til leietagerne, snarere tvert imot.

Sykdom som en forutsetning for sykepenger fra NAV

04.03.2020Ewa-Ruby Mellemsæter
Hva menes med sykdom og hva skal til for å få sykepenger? Høyesterett uttalte seg om dette i en dom fra 2018 ( HR-20018-2344-A).

Ny skattemelding

27.02.2020Hege Kathrine Mosserud
De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2020. Mellom 2 og 3 millioner skattytere får den nye skattemeldingen i år.

Mer om styreansvaret

05.12.2019Ole Kvelstad
Advokat Ole Kvelstad i Magnus Legal er ekspert på styreansvar. Les hans svar til påstanden om at «styret kan droppe ansvarsforsikringen»

Ekstrem økning i erstatningskrav mot styrer

03.12.2019Ole Kvelstad
Advokat i Magnus Legal, Ole Kvelstad, uttaler seg om styreansvar i dagens utgave av Finansavisen. "Det blir ikke mindre saker av denne typen fremover".

Grunnbok og matrikkel stenges i forbindelse med kommunereformen

18.11.2019Beate Nygaard
Kartverket stenger grunnboken og matrikkelen for noen få virkedager på slutten av året for å kunne gjennomføre viktige systemoppdateringer i forbindelse med kommunereformen som trer i kraft 1. januar 2020.

Brexit – tid for skattetilpasning

13.10.2019Martin Wikborg
Lørdag 12. oktober skriver advokat Martin Wikborg om Brexit i Finansavisen. I Statsbudsjettet for 2020 er det kort redegjort for Brexit og forholdet til norske skatteregler. Mellom linjene kan man lese at dette er tiden for skattetilpasning.